Top
Image Alt

The Path Forward

SUPPORT THE SEMINARY: RESERVE A PERSONALIZED ENGRAVED BRICK

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
1Select Brick Pathway
2Personal Information
3Billing Information
Select Brick Pathway
$0.00

Every brick tells a story…what’s yours?

Reserve a personalized engraved brick on either the Founders Garden Pathway or Prayer Garden Pathway. The inscription may include IHO (in honor of) or IMO (in memory of) a loved one, a special event, or simply your name. Your donation will support the mission of St. Nersess Armenian Seminary.

Please complete this form and mail it with your check made payable to St. Nersess Armenian Seminary.

Due to supply chain shortages, all orders will have a longer than anticipated fulfillment time.

DOWNLOAD A FORM

Ամէն քար պատմութիւն մը ունի ․․․ ի՞նչ է քուկդ

Միացի՛ր դէպի յառաջ ճանապարհի կոչին եւ աւելցո՛ւր Սուրբ Ներսէսի քու յիշատակդ քարի մը վրայ, որ պիտի մնայ տեսանելի գալիք սերունդներուն։

Դրոշմէ՛ քու ժառանգութիւնդ Աստուածաբանական Կեդրոնին դիմացը գտնուող հիմնադիրներու պուրակին արահետին վրայ, կամ Աստուածաբանական Կեդրոնին քովը գտնուող աղօթքի պարտէզին կածանին վրայ։

Օգնէ՛ ապահովելու Ս․ Ներսէս Ընծայարանի ապագան։ Անձնականացուած քարի քու նուէրդ պիտի նպաստէ հոգեւորականներու եւ աշխարհական ղեկավարներու պատրաստութեան՝ Հիւսիսային Ամերիկայի Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ մէջ եւ այլուր ծառայութեան համար։

Յիշէ՛ սիրելի մը, պատո՛ւէ զաւակ մը կամ թոռ մը, կամ նշէ՛ մասնաւոր դէպք մը քու կեանքէդ ամբողջացնելով ներփակեալ քարերու ցանկը։
Չափաւոր թիւով քարեր կան իւրաքանչիւր նպատակի համար։

Շրջանաւարտներ, հոգեւորականներ, ամառնային դասընթացներու մասնակիցներ, Ս․ Ներսէսի բարերարներ եւ բարեկամներ, անմահացուցէ՛ք ձեր պատմութիւնը փորագրուած քարով մը։

Շնորհակալութիւն ձեր օժանդակութեան համար։

Յաւելեալ տեղեկութեան համար կրնաք տեսնել ներփակեալ բացիկը եւ «ֆորմ»-ը:

​Աղօթարար,
Մարտիրոս աւագ քհնյ. Չեւեան
Տեսուչ

The Founders Pathway Garden at St. Nersess Armenian Seminary