Top
Image Alt

About

Our Mission

St. Nersess Armenian Seminary provides quality education and training to our seminarians, current clergy, and the community. Its commitment to the growth of the Armenian Church will be achieved through the continuing education of current priests; support and training of Armenian priests from abroad; research and educational opportunities for exchange faculty and students; and the continuation of our 50+ year tradition of summer youth conferences and deacons’ training programs. St. Nersess Armenian Seminary is the only seminary in the Western Hemisphere.

 • Educational and training workshops for current priests through continuing education programs
 • Acclimation and acculturation support and training for Armenian priests from abroad who will serve in North American dioceses
 • Research and educational opportunities for exchange faculty and students from the Mother See of Holy Etchmiadzin and the Armenian Patriarchate of Jerusalem
 • Extended study programs in our seminaries in Armenia and Jerusalem to strengthen the Armenian education of our American-born seminarians
 • Undergraduate programs that combine local college study and courses, worship, and residence at St. Nersess Seminary
 • Continuation and expansion of the 50+ year tradition of summer youth programs, retreats, and altar server programs
 • Դաստիարակչական եւ ուսուցողական յայտագիրներ ընթացիկ հոգեւորականներու համար շարունակական ուսումնական ծրագիրներու միջոցաւ։
 • Յարմարեցումի եւ պատշաճեցումի նեցուկ եւ ծրագիր հայթայթել այն հայ հոգեւորականներուն համար, որոնք արտասահմանէն եկած պիտի քահանայագործեն Հիւսիսային Ամերիկայի թեմերուն մէջ:
 • Հետախուզական եւ ուսումնական պատեհութիւններ փոխանակեալ ուսուցիչներու եւ ուսանողներու համար, որոնք կուգան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինէն եւ կամ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութենէն:
 • Առաւելեալ ուսողական յայտագիրներ մեր ճեմարաններուն մէջ ի Հայաստան եւ յԵրուսաղէմ մեր ամերիկածին ճեմարանականներուն հայեցի ուսումը զօրացնելու մտօք։
 • Համալսարանական յայտագիրներ, որոնք կը բաղադրեն տեղական համալսարանական ուսում եւ դասընթացքներ, պաշտամունք եւ բնակութիւն Ս. Ներսէս Ընծայարանին մէջ:
 • Շարունակել եւ ընդլայնել յիսնամեայ աւանդութիւնը ամառնային երիտասարդական ուսման ծրագիրներու, առանձնացումներու եւ խորանի սպասարկողներու յայտագիրներուն: