Top

October 2015

Հրաժեշտ Նիւ Րօշէլի Ս. Ներսէսին Ս. Ներսէս Ընծայարանը շարունակեց իր գործունէութիւնը 37 տարիներ անդադար Նիւ Եորքի Նիւ Րօշէլ քաղաքին մէջ՝ պատրաստելով փաղանգ մը հոգեւորական եւ աշխարհական սպասաւորներու, ինչպէս նաեւ՝ դաստիարակելով սերունդներ ամերիկածին