Top

February 2013

A Statement from Abp. Hovnan DerderianՍուրբ Ներսէս Աստուածաբանական Ընծայարանը մասնայատուկ առաքելութիւն մը ունի իրագործելի Հայց. Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ կեանքին մէջ Հիւսիսային Ամերիկայի Թեմական կառոյցներէն ներս: Սուրբ Ներսէս Ընծայարանի գլխաւոր առաքելութիւնն է`քարոզելու Աստուծոյ խօսքը եւ հաւատացելոց հոգիներուն մէջ խորացնելու քրիստոնէական հաւատքը այնպէս,